Posters and Prints
Linda LaFontsee Dance Step 1 print

Dance Step 1 by Linda LaFontsee

 

Linda LaFontsee Dance Step 2 print

Dance Step 2 by Linda LaFontsee

 

Linda LaFontsee Dance Step 3 print

Dance Step 3 by Linda LaFontsee